آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1ـ در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 73.7.19 مجمع تشخیص مصلحت نظام مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات موضوع مواد 2 3 6 7 8 9 10 11 و 15 قانون مذکور برای کلیه کالاها و خدمات سازمان تعزیرات حکومتی است. تبصره 1ـ سازمان بازرسی و...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 2ـ در موادی که کالاها و خدمات قیمت رسمی نداشته باشند قیمت ارشادی و یا متعارف ملاک تصمیم گیری خواهد بود. تبصرهـ قیمت متعارف عبارت از قیمت معمول زمان خرید که در صورت لزوم شعبه رسیدگی کننده از خبره یا کارشناس استعلام می نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی

ماده ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی

ماده 3ـ در اجرای ماده 19 آیین نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی شعب سیار سازمان مذکور در مورد تخلفات مندرج در آیین نامه رسیدگی خواهند نمود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM