بازیابی رمز عبور

بازیابی رمز عبور

بازیابی رمز عبور حساب کاربری

ویژگی های رمز عبور ایمن چیست؟

طول رمز عبور، بین 8 الی 12 کاراکتر باشد.
رمز عبور، باید ترکیبی از اعداد، حروف کوچک و بزرگ، علامت و ... باشد.
رمز عبور، ترجیا معنی خاصی نداشته باشد.
رمز عبور خود را در اختیار هیچ فرد دیگری قرار ندهید.
حداکثر هر 3 ماه یک بار، رمز عبور خود را تغییر دهید.
رمز عبور انتخابی به اطلاعات شخصی شما مربوط نباشد.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM