قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش نگهداری تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش نگهداری تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب

    1 ماده

ماده 1 قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش نگهداری تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب

ماده ۱ قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت خرید و فروش نگهداری تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب

ماده واحده ـ ساخت خرید و فروش نگهداری تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور می باشد. تبصره 1 ـ دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف خاص سازمانی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند. تبصره 2 ـ متخلفان از...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM