ماده 1 قانون سقط درمانی

ماده ۱ قانون سقط درمانی

ماده واحده ـ سقـط درمـانی با تشـخیص قطـعی سـه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‎الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‎باشد و مجازات و مسوولیتی...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM