قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

اصل 1 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 1- حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم...

مشاهده متن اصل

اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 2 ـ جمهوری اسلامی نظامی است برپایه ایمان به : 1 ـ خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. 2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین. 3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا. 4 ـ عدل خدا در خلقت و تشریع. 5...

مشاهده متن اصل

اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 3 ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1 ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. 2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با...

مشاهده متن اصل

اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 4 ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی جزائی مالی اقتصادی اداری فرهنگی نظامی سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.

مشاهده متن اصل

اصل 5 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.

مشاهده متن اصل

اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.

مشاهده متن اصل

اصل 7 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 7 ـ طبق دستور قرآن کریم : «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی شورای استان شهرستان شهر محل بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می...

مشاهده متن اصل

اصل 8 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 8 ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن...

مشاهده متن اصل

اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و...

مشاهده متن اصل

اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 10 ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

مشاهده متن اصل

اصل 11 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 11 ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

مشاهده متن اصل

اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 12 ـ دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه...

مشاهده متن اصل

اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 13 ـ ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند.

مشاهده متن اصل

اصل 14 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 14 ـ به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را...

مشاهده متن اصل

اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 15 ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.

مشاهده متن اصل

اصل 16 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 16 ـ از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته ها تدریس شود.

مشاهده متن اصل

اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 17 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.

مشاهده متن اصل

اصل 18 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 18 ـ پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

مشاهده متن اصل

اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 19 ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ نژاد زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

مشاهده متن اصل

اصل 20 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل 20 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

مشاهده متن اصل

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM