قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

    1 ماده

ماده 1 قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

ماده ۱ قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

ماده واحده ـ در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری ها مجاز به تملک ابنیه املاک و اراضی قانونی مردم می باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک قیمت ابنیه املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره 1 ـ قیمت روز توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM