لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری

    1 ماده

ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری

ماده واحده ـ ارزیابی و تملک املاک و اراضی واقع در طرح بهسازی و عمران جنوب تهران از شمول مقررات قوانین نوسازی و عمران شهری و آیین نامه های مربوطه شهرداری خارج و طبق ضوابط زیر نسبت به ارزیابی و تملک عرصه و اعیان و حقوق متصوره از جمله حق کسب و پیشه واقع در طرح مذکور اقدام خواهد...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM