لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها

ماده ۱ لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها

ماده واحده ـ به بانک مرکزی ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگان که به تعهدات خود عمل ننموده اند از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM