قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

ماده 1- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می باشند: 1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم. 2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می نماید. 3- هر شخص حقیقی...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

ماده 2- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند: 1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی؛ 2- دستگاه هایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می شود. 3- شهرداری ها. 4ـ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (اصلاحی...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

ماده 17ـ اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد به شرح زیر مشمول مالیات است: (اصلاحی 31/04/1394) 1ـ نسبت به سپرده های بانکی اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنای موارد مندرج در بند(2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

ماده ۱۸ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه 94)

ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند: 1- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر مادر زن شوهر اولاد آنها. 2- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد برادر خواهر و اولاد آنها. 3- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو عمه دایی خاله و اولاد آنها.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM