قانون تعیین تکلیف هیات منصفه مطبوعات

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون تعیین تکلیف هیات منصفه مطبوعات

ماده ۱ قانون تعیین تکلیف هیات منصفه مطبوعات

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون قانون هیات منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 لغو و مواد مربوط به هیات منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم الاجرا می شود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM