ماده 1 آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده ۱ آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف ـ راهنمایان گردشگری: کسانی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین نامه گردشگران و مسافران داخلی و خارجی را در بازدید از اماکن تاریخی فرهنگی طبیعی زیارتی سلامت و سایر جاذبه ها و نقاط دیدنی کشور راهنمایی...

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده ۲ آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده2ـ راهنمایان گردشگری جهت اخذ مجوز فعالیت باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران ب ـ متدین به دین اسلام یا اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پ ـ داشتن حداقل 22 سال سن ت ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری موثر از...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده ۳ آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده3ـ راهنمایان گردشگری صرفا مجاز به ارایه خدمات راهنمایی به دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگری مجاز از سوی سازمان می باشند و واگذاری فعالیت و مجوز از سوی راهنمای گردشگری به فرد و یا دفتر مسافرتی غیرمجاز ممنوع است. تبصره ـ راهنمایان گردشگری دارای مجوز معتبر از پرداخت...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده ۴ آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده4ـ مرجع صادرکننده مجوز و کارت انواع راهنمایان گردشگری سازمان است. تبصره ـ اعتبار کارت راهنمای گردشگری برای اولین بار یکسال است و پس از آن در صورت تایید عملکرد و گذراندن دوره بازآموزی در دوره های سه ساله تمدید خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده ۵ آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده5 ـ راهنمایان گردشگری از نظر به کارگیری تابع قوانین کار و تامین اجتماعی می باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده ۶ آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده6 ـ راهنمایان گردشگری مکلف به رعایت سوگندنامه تعهد اخلاق حرفه ای بوده و چنانچه برخلاف سوگندنامه و مقررات این آیین نامه رفتار نموده و یا اعمالی خلاف شئون شغلی خود مرتکب شوند به تشخیص سازمان برای مرتبه اول تا سه ماه تعلیق مجوز فعالیت و در صورت تکرار لغو مجوز خواهند شد.

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده ۷ آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده7ـ دستورالعمل های اجرایی این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه با تایید رئیس سازمان قابل اجرا است.

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده ۸ آیین نامه راهنمایان گردشگری

ماده8 ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه تصویب نامه شماره 14500 مورخ 6/7/1354 لغو می شود.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM