ماده 1 قانون وکالت

ماده ۱ قانون وکالت

ماده 1 ـ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است: 1 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 2 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف. 3 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت. تبصره 1 ـ منسوخ شده است. تبصره 2 ـ وزارت عدلیه می تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون وکالت

ماده ۲ قانون وکالت

ماده 2 ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون وکالت

ماده ۶ قانون وکالت

ماده 6 ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع الوکاله شده اند هر گاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می توانند از مقررات تبصره 2 ماده 1 استفاده نمایند ـ هر گاه ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون وکالت

ماده ۱۵ قانون وکالت

ماده 15 ـ پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود: (اصلاح به موجب بخشنامه شماره 100/1953/9000 ـ 17/1/1393) الف - پروانه وکالت درجه (1) پنج میلیون ریال 5٫000٫000 ریال ب - پروانه مترجم رسمی کارشناس رسمی وکالت درجه (2) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد سه میلیون...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM