ماده 1 تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

ماده ۱ تخلفات انتظامی وکلای دادگستری

مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است: 1-اخطار کتبی 2-توبیخ با درج در پرونده 3-توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 4-تنزل درجه 5-ممنوعیت از سه ماه تا سه سال 6-محرومیت دائم از شغل وکالت مستوجب مجازات انتظامی درجه 1 و 2 : (اخطار کتبی - توبیخ با درج در پرونده) تخلف از...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM