بخشنامه شماره 100/1953/9000 (تعرفه های خدمات قضایی)

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 بخشنامه شماره 100/1953/9000 (تعرفه های خدمات قضایی)

ماده ۱ بخشنامه شماره 100/1953/9000 (تعرفه های خدمات قضایی)

بند 1- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از 3٫000٫000 ریال تا 30٫000٫000 ریال است. بند 2- هرگاه حداقل مجازات کمتر از 91 روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM