بخشنامه شماره 100/35739/900 در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • بخشنامه شماره 100/35739/900 در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

    1 ماده

ماده 1 بخشنامه شماره 100/35739/900 در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

ماده ۱ بخشنامه شماره 100/35739/900 در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی

در اجرای بندهای 221312 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد. الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM