آیین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

    1 ماده

ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده (12) اصلاحی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تامین اجتماعی و کلیه وزارتخانه ها موسسات دولتی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکت ها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM