قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر

ماده ۱ قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر

ماده واحده ـ دولت مکلف است با توسعه زیرساخت ها و تجهیز بنادر و مدیریت واردات و صادرات از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط بخش خصوصی و صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی به جهت پیشگیری از معطل شدن و تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر کشور اقدامات زیر را انجام دهد: 1ـ هیات...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM