قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

    1 ماده

ماده 1 قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

ماده ۱ قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه

ماده واحده ـ از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا کسانی که قبلا بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت. تبصره 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی که همسرش تبعه بیگانه...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM