قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی

    1 ماده

ماده 1 قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی

ماده ۱ قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی

ماده واحده ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاهها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM