لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

    1 ماده

ماده 1 لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

ماده ۱ لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک

ماده واحده ـ در دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجادکننده بناء یا مستحدثات از...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM