ماده 1 قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۱ قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده1ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۲ قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده2ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می شود: 1ـ رئیس قوه قضائیه (رئیس شورا) 2ـ معاون اول رئیس جمهور (نائب رئیس) 3ـ نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی 4ـ معاون اول رئیس قوه قضائیه 5 ـ دادستان کل کشور 6...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۳ قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده3ـ در اجرای وظایف زیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می شود: 1ـ تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و ماموریت های قوای سه گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسوول در امر پیشگیری 2ـ تعیین راهبردها سیاست های اجرائی و برنامه های ملی...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۴ قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده4ـ مصوبات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفا با توافق و امضای سران سه قوه در چهارچوب قوانین لازم الاجراء می باشد. تبصره1ـ پس از ارسـال مصوبات شورای عالی برای روسای قوا در صورتی که عدم تایید و یا امـضای مصـوبه حداکثر طی دو ماه اعـلام نشـد به منـزله تایید می...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۵ قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده5 ـ برای انجام وظایف زیر دبیرخانه شورای عالی در قوه قضائیه تشکیل می شود: 1ـ پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا 2ـ انجام تحقیقات و پژوهش های مورد نیاز برای آسیب شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده ۶ قانون پیشگیری از وقوع جرم

ماده6 ـ هر یک از قوا موظفند با استفاده از ساز و کارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه ای از نتایج به دست آمده را برای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM