طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟

طلاق به اقسام مختلفی از قبیل طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زن و طلاق توافقی تقسیم می گردد. در طلاق توافقی زن و مرد با یکدیگر توافق می‌کنند که از یکدیگر جدا شوند. در این نوع از طلاق طرفین بایستی در خصوص موضوعاتی از قبیل مهریه، نفقه، جهیزیه زن، حضانت فرزند یا فرزندان تعیین تکلیف نمایند.

 

انواع توافق در طلاق توافقی

توافق بر طلاق و توافقات بین زن و مرد به سه طریق ذیل ممکن صورت پذیرد:

1ـ به صورت یک سند عادی که طرفین خود آن را تنظیم می کنند..

2ـ به صورت یک سند رسمی در دفتر اسناد رسمی

3ـ توافق در جلسه دادگاه

 

مراحل انجام طلاق توافقی

1ـ مراجعه به مراکز مشاوره خانواده

2ـ ثبت دادخواست طلاق در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

3ـ حضور در جلسه رسیدگی دادگاه

4ـ حضور در دفترخانه طلاق و اجرای صیغه طلاق

 

اولین اقدام برای طلاق توافقی چیست

اولین اقدام برای انجام طلاق توافقی، ثبت نام در سامانه تصمیم طلاق می باشد. متقاضی از طریق این سامانه مبادرت به اخذ نوبت می نماید تا برای دریافت مشاوره به نزدیکترین مرکز غربالگری محل سکونت خود مراجعه نماید و پس از آن در جلسات شرکت نموده و در پایان اقدام به ارائه دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی نماید.

 

مدارک لازم جهت طلاق توافقی

1ـ اصل و کپی کارت ملی

2ـ اصل و کپی شناسنامه

3ـ اصل و کپی عقدنامه یا سند ازدواج

4ـ گواهی عدم انصراف از طلاق

5ـ ارائه گواهی سلامت در صورت باکره بودن زن

6ـ ارائه گواهی عدم بارداری در صورت باکره نبودن زن

7ـ گواهی عدم امکان سازش

 

حضانت فرزندان در طلاق توافقی

برابر ماده 1169 قانون مدنی حضانت فرزندان زیر 7 سال با مادر و پس از آن با پدر می‌باشد. با این حال زن و مرد می‌توانند در خصوص حضانت فرزندان با یکدیگر توافق دیگری داشته باشند که این توافق در حکم دادگاه درج می‌گردد. توصیه می‌شود زن و مرد در خصوص نحوه ملاقات فردی که حضانت با او نمی‌باشد و نیز میزان نفقه فرزندان با یکدیگر توافق کنند.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM