آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

    9 ماده

ماده 1 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۱ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 1ـ در اجرای ماده 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز به شرح مواد آتی است:

مشاهده متن ماده

ماده 2 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۲ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 2ـ واژه های اختصاری به کاررفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد: الف) پایگاه: پایگاه اطلاعات محکومان قاچاق کالا و ارز ب) سامانه: سامانه ثبت پرونده ها و اطلاعات مربوط به آن در قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی ج) محکومان: محکومان جرائم قاچاق کالا و ارز د) شعب: شعب...

مشاهده متن ماده

ماده 3 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۳ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 3ـ انتقال اطلاعات از سامانه ها می بایست مطابق شرایط زیر انجام شود: الف) پس از ثبت احکام قطعی در شعب اطلاعات محکومان در پایگاه قرار گیرد. ب) علاوه بر مشخصات فردی محکومان وضعیت اجرای حکم و در صورت عدم اجراء علت آن مشخص باشد. ج) تولید و توسعه نرم افزارهای کاربردی گزارشی...

مشاهده متن ماده

ماده 4 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۴ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 4ـ دسترسی شعب به پایگاه صرفا محدود به اطلاعات اشخاصی است که پرونده آنان نزد این شعب مطرح بوده و نام متهم یا محکوم در پرونده مربوط ثبت شده باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 5 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۵ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 5 ـ مقاماتی که به کل اطلاعات پایگاه دسترسی دارند به شرح زیر می باشد: الف) دادستان کل کشور. ب) معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه. ج) نماینده قوه قضائیه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز. د) وزیر دادگستری. ه) رئیس سازمان تعزیرات حکومتی. و) معاون حقوقی و...

مشاهده متن ماده

ماده 6 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۶ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 6 ـ مقامات مشروحه ذیل به سوابق محکومیت اشخاصی که حداقل یک محکومیت در حوزه قضایی محل ماموریت آنان ثبت شده باشد دسترسی دارند: الف) رئیس کل دادگستری استان. ب) رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب مرکز استان. ج) دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان. د) دادستان عمومی و انقلاب...

مشاهده متن ماده

ماده 7 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۷ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 7ـ هرگونه دسترسی غیرمجاز به پایگاه یا بهره برداری خارج از ضوابط قانونی و مقرراتی از آن ممنوع و حسب مورد مشمول مسئولیت های کیفری و مجازاتهای مقرر در قوانین و مقررات جزایی و اداری مربوط می باشد. تبصره: در صورتی که این اقدام بر اثر سهل انگاری یا عمد کاربران مجاز باشد شخصی که...

مشاهده متن ماده

ماده 8 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۸ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 8 ـ در صورت ضرورت ممکن است به حسب ماموریت های خاص که به یک مرجع داده می شود دسترسی یا میزان آن با تایید ریاست قوه قضاییه یا مقام مجاز از سوی او تغییر نماید.

مشاهده متن ماده

ماده 9 آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده ۹ آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز

ماده 9ـ این آیین نامه در 9 ماده و 2 تبصره در تاریخ 15/2/1394 پانزدهم اردیبهشت نود و چهار به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید. رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM