قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

ماده ۱ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

ماده واحده ـ قبول هر گونه پورسانت از قبیل وجه مال سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه گانه سازمانها شرکتها و موسسات دولتی نیروهای مسلح نهادهای انقلابی شهرداریها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است. مرتکب...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM