لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 1- در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح این قانون اصلاح و بر اساس آن اداره می گردد.

مشاهده متن ماده

ماده 2 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۲ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 2- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‏شود. تبصره- کسانی که تا تصویب این قانون از...

مشاهده متن ماده

ماده 3 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۳ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 3- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می‏توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیرقضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند. تبصره 1- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفا جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و...

مشاهده متن ماده

ماده 4 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۴ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 4- کانون وکلای دادگستری استان موسسه‏ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‏شود و از این پس در این قانون «کانون» نامیده می‏شود.

مشاهده متن ماده

ماده 5 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۵ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 5- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از: 1- برگزاری دورههای کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی؛ 2- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه‏ای کارآموزان و وکلا؛ 3- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و...

مشاهده متن ماده

ماده 6 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۶ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 6- کانون از ارکان زیر تشکیل می‏شود: 1- مجمع عمومی؛ 2- هیئت مدیره؛ 3- بازرسان؛ 4- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

مشاهده متن ماده

ماده 7 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۷ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 7- منابع مالی کانون عبارتند از: 1- حق عضویت سالانه وکلا؛ 2- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد؛ 3- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارایه خدمات علمی فرهنگی و آموزشی؛ 4- هدایا و کمک‏های...

مشاهده متن ماده

ماده 8 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۸ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 8- مقررات مالی کانون‏های استانی از جمله سال مالی چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏های یادشده بازرسی ماموران در آیین نامه‏ای که از طریق شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی می‏رسد تعیین خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 9 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۹ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 9- مجمع عمومی کانون متشکل از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند دارای وظایف زیر است: 1- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان؛ 2- بررسی و تصویب برنامه‏های پیشنهادی هیئت مدیره؛ 3- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج...

مشاهده متن ماده

ماده 10 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۰ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 10- جلسات مجمع عمومی عادی در بار اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رای و در صورت عدم تشکیل جلسه بار دوم با یک سوم اعضاء یا بیشتر والا بار سوم با هر عده رسمیت می یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفا در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان...

مشاهده متن ماده

ماده 11 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۱ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 11- وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می‏توانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس شوند: 1- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت یا شش سال وکالت و چهار سال قضاوت؛ 2- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه 3 و بالاتر؛ 3- داشتن حداقل سی و پنج سال سن؛ 4- التزام...

مشاهده متن ماده

ماده 12 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۲ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 12- تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانون‏های تا هزار نفر وکیل دارای حق رای پنج عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بیش از هزار تا پنج هزار نفر هفت عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بالاتر از پنج هزار نفر نه عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 13 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۳ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 13- اعضای هیئت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رای مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می‏شوند. اعضا نمی‏توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیئت مدیره عضویت داشته باشند. تبصره- بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت...

مشاهده متن ماده

ماده 14 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۴ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 14- اعضای هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس دو نایب رییس و یک منشی به طور کتبی و با رای مخفی انتخاب می‏کنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رای را به دست آورد نایب رییس اول خواهد بود. تبصره- در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره اولویت با فردی است که...

مشاهده متن ماده

ماده 15 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۵ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 15- جلسات هیئت مدیره در کانونهای پنج نفره هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار پنج و هفت نفر از اعضاء رسمیت می‏یابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می‏شود.

مشاهده متن ماده

ماده 16 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۶ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 16- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‏شود: 1- فوت؛ 2- حجر؛ 3- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه 3 و بالاتر؛ 4- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یکسال بنا به تشخیص هیئت مدیره؛ 5- استعفا پس...

مشاهده متن ماده

ماده 17 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۷ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 17- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان عضو یا بازرس علی‏البدل به ترتیب تعداد رای جایگزین وی می‏شود. در صورت عدم وجود عضو علی‏البدل جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود. تبصره- اعضای علی البدل در جلسات هیئت مدیره...

مشاهده متن ماده

ماده 18 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۸ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 18- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل می‏باشد: 1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی؛ 2- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی؛ 3- بررسی و تصویب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی؛ 4- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر...

مشاهده متن ماده

ماده 19 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۱۹ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 19- هیئت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 20 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده ۲۰ لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی (مصوب دولت)

ماده 20- رییس هیئت مدیره ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است: 1- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره؛ 2- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛ 3- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛ 4- نمایندگی کانون در...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM