محاسبه آنلاین مهریه استعلام آنلاین و فوری مهریه به نرخ روز

محاسبه مهریه آنلاین

مهریه آنلاین

مهریه پول آنلاین

مهریه سکه آنلاین

مهریه آنلاین سکه

مهریه آنلاین پول

محاسبه مهریه انلاین

مهریه انلاین

مهریه پول انلاین

مهریه سکه انلاین

مهریه انلاین سکه

مهریه انلاین پول

محاسبه نرخ مهریه انلاین

محاسبه مهریه 1401

محاسبه مهریه ۱۴۰۱

محاسبه مهریه جدید

محاسبه مهریه قدیم به جدید

محاسبه مهریه نرخ جدید

محاسبه مهریه قدیم به نرخ جدید

محاسبه مهریه قوه قضاییه

محاسبه مهریه به نرخ روز

محاسبه مهریه به قیمت روز

محاسبه مهریه سکه بهار آزادی

محاسبه آنلاین مهریه

استعلام آنلاین و فوری مهریه به نرخ روز
همه چیز درباره مهریه

محاسبه آنلاین مهریه

جهت محاسبه مبلغ مهریه به نرخ روز، فرم زیر را تکمیل نمایید.

سکه

نحوه محاسبه قیمت سکه


مهریه یا کابین یا صداق، مالی است که در هنگام عقد نکاح بر عهده‌ی شوهر قرار می‌گیرد و در اصطلاح حقوقی نیز مَهر یا صداق، مالی است که زن بواسطه ازدواج مالک آن شده و مرد ملزم به پرداخت آن به زن می شود. مهریه حق زن بوده و او می تواند بلافاصله پس از عقد آن را از شوهرش مطالبه نماید. قانونگذار نیز در حمایت از این حق در «ماده 1082 قانون مدنی» بیان داشته: «به ‌مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».

تعیین ارزش مهریه به نرخ روز، فرمولی دارد که با دانستن آن، می توانید میزان مهریه خود را مشخص کنید. این فرمول، در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی، مشخص شده است که فرمول حساب کردن آن به صورت زیر می باشد: تعیین ارزش مهریه به نرخ روز، فرمولی دارد که با دانستن آن، می توانید میزان مهریه خود را مشخص کنید. این فرمول، در ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی ، مشخص شده است که فرمول حساب کردن آن به صورت زیر می باشد:
ارزش مهریه به روز = مبلغ مهریه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد

جهت محاسبه مبلغ مهریه زن بعد از فوت شوهرش، باید زمان فوت را به عنوان زمان اخذ مهریه قرار دهد.

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM