قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 1ـ تعاریف 1ـ1ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کند. 2ـ1ـ عرضـه کنندگان کـالا و خدمات: به کلیه تولیـدکنندگان واردکـنندگان توزیع کنندگان فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها موسسات و شرکت...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 2ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات منفردا یا مشترکا مسوول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده مشتری حق...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 3ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: 1ـ3ـ ضمانتنامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. 2ـ3ـ اطلاعات لازم شامل : نوع کیفیت کمیت آگاهی های...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 4ـ کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک ) ماشین آلات صنعتی کشاورزی راهسازی لوازم خانگی مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی صوتی تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز تامین قطعات یدکی و...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 5 ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام نمایند.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 6 ـ کلیه دستگاه های دولتی و عمومی سازمان ها شرکت ها بانک ها نهادها شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ملزم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره ـ آیین نامه...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 7ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود ممنوع می باشد. تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 8 ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت یا افزایش قیمت شود جرم محسوب می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 9ـ به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء سیاست ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تاسیس می شود و در این قانون «انجمن » خوانده خواهد شد. تبصره1ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 10 ـ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی موسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا. ـ وزیر دادگستری یا معاون وی. ـ وزیر کشور یا معاون وی. ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۱ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 11ـ فعالیت های سیاسی تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 12ـ وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: 1ـ12ـ آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی انتشار نشریه برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی. 2ـ12ـ ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاه های ذی ربط اجرایی به جهت اجراء موثر...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 13 ـ منابع مالی انجمن ها به شرح زیر است: 1ـ13ـ اخـذ کارمزد برای جـبران هزینـه های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف کننده از محکوم علیه. تبصره ـ میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد (5%) محکوم به استیفاء شده تجاوز کند. 2ـ13ـ کمک های انجمن های حمایت از...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 14ـ به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورخ 12/06/1392 لغو شد.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 15ـ به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورخ 12/06/1392 لغو شد.

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۶ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 16 ـ مسوولیت جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف کننده شده است. در مورد شرکت های خارجی علاوه بر شرکت مادر شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسوول خواهد بود. تبصره...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 17ـ به موجب قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مورخ 12/06/1392 لغو شد.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 18 ـ چنانچه کالا یا خدمات عرضه شده توسط عرضه کنندگان کالا یا خدمات معیوب باشد و به واسطه آن عیب خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی حداکثر تا معادل چهار برابر خسارت محکوم خواهد شد.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 19 ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگانی که مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الی (8) این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. تبصره ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده ۲۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان

ماده 20ـ مراجع ذی صلاح رسیدگی کننده می توانند علاوه بر مجازات های مقرر قانونی عرضه کنندگان کالا و خدمات یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده یا خدمات عرضه شده نمایند.

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM