قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 1ـ در این قانون معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد. تبصره ـ در احکام حکومتی نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۲ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 2ـ امر به معروف و نهی از منکر دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۳ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 3ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 4ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی زبانی نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 5 ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی توان متعرض حیثیت جان مال مسکن شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید مگر در مواردی که قانون تجویز کند. تبصره ـ اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند مانند قسمتهای مشترک آپارتمان ها هتلها بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 6 ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین افتراء ضرب جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی مجازات می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 7ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی باشد. تبصره ـ چنانچه مجنی علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (614) قانون مجازات...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 8 ـ مردم از حق دعوت به خیر نصیحت ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات مسوولان مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها سازمان ها موسسات شرکتهای دولتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نهادهای...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 9ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی افرادی که با سوء...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 10ـ وزارت آموزش و پرورش وزارت علوم تحقیقات و فناوری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی سازمان بسیج مستضعفین شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاههای فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی های...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۱ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 11ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه ای را اختصاص دهد. تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت های قضائی موضوع ماده (4) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1/10/1371 مجلس شورای اسلامی می گردند.

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۲ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 12ـ وزارت امور خارجه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سایر دستگاههای ذی ربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شوون اسلامی آگاه کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۳ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 13ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی علیه یا اولیای دم حسب مورد پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی دیه...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 14ـ سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می توانند مطابق ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن اقدام کنند.

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۵ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 15ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می کند آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرائی آن احراز و تعیین می...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 16ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می شود؛ عهده دار وظایف زیر است: 1ـ تعیین سیاست ها و خط مشی های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی ربط. 2ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل گیری سیاست های مربوط به...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۷ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 17ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند. تبصره 1ـ مفاد این ماده نافی مسوولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش بینی شده است نمی باشد. تبصره...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 18ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و موسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می باشند.

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 19ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است: 1ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد 2ـ وزیر کشور 3ـ وزیر اطلاعات 4ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 5 ـ وزیر آموزش و پرورش 6 ـ وزیر علوم تحقیقات و فناوری 7ـ...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر

ماده 20ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می دهند. اعضای ستاد استان عبارت است از: 1ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد 2ـ استاندار 3ـ مدیرکل اطلاعات استان 4ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی 5 ـ مدیرکل آموزش و پرورش 6 ـ...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM