ماده 573 قانون مدنی

ماده 573 ق م

ماده 573 ق.م

ماده 573 مدنی

ماده 573 ق مدنی

متن کامل ماده 573 قانون مدنی. ماده 573 ق م ماده 573 ق.م ماده 573 مدنی ماده 573 ق مدنی

ماده ۵۷۳ قانون مدنی

ماده ۵۷۳ ق م

ماده ۵۷۳ ق.م

ماده ۵۷۳ مدنی

ماده ۵۷۳ ق مدنی

متن کامل ماده ۵۷۳ قانون مدنی. ماده ۵۷۳ ق م ماده ۵۷۳ ق.م ماده ۵۷۳ مدنی ماده ۵۷۳ ق مدنی

ماده 573 قانون مدنی

ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو این ها.

ماده 573 قانون مدنی مصوب 1307/02/18

ماده ۵۷۳ قانون مدنی

ممشاهده ماده ۵۷۳ قانون مدنی مصوب 1307/02/18

قانون مدنی / ماده 573

ماده ۵۷۳ قانون مدنی

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

متن ماده 573
قانون مدنی

مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
  • ماده ۵۷۳ قانون مدنی

    متن کامل 573 ماده

    مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸
متن ماده ۵۷۳

ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه ی عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه ی عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و نحو این ها.

ماده 572 - شرکت اختیاری است یا قهری.

نمایش ماده

ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه ی امتزاج یا ارث حاصل می شود.

نمایش ماده
1
نظریه مشورتی شماره 99-76-1404 - مورخ 1399/10/27
-به رغم این که ماده 571 قانون مدنی که مختص عقود معینه است به موضوع شرکت پرداخته ولیکن به جای شرکت مدنی از تعریف اشاعه یاد کرده است در حالی گه اشاعه نوعی از مالکیت است که می بایست مقنن آن را در بخش اموال و مالکیت در قانون مزبور می گنجاند. با توجه به مفاد مواد 573 و 577 قانون مدنی آیا قانونگذار شرکت مدنی را به عنوان عقدی مستقل و مملک به رسمیت شناخته است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چرا قانونگذار در ماده 571 این قانون چنین تصریحی دارد؟ 2- آیا در پرونده های با موضوع اختلافات در شرکت مدنی محاکم باید تحت عنوان اختلافات قراردادی ناشی از عقد شرکت مدنی به این دغعاوی بپردازند یا صرف توافقی صرف مبنی بر اشاعه و مزج مادی و فیزیکی در اموال؟ 3- نظر به مفاد مواد 578 586 و 587 قانون مدنی و اصاله اللزوم و آیاتی که بر استحکام عقد دلالت می کند آیا باید بر لزوم عقد شرکت مدنی قائل باشیم یا این که این عقد تابعی از وکالت بوده و عقدی جایز تلقی شود و یا آن که طبیعتی دو سویه دارد و در بخش ایجاد مالکیت مشاعی عقدی لازم و در بخش اذن در تصرف عقدی جایز است؟ 4- در صورت طرح دعوای احد از شرکا در شرکت های خدماتی آیا باید در بدو رسیدگی نظر به اطلاق مقنن در قانون مدنی و عدم اشاره به صحت و سقم این قسم از عقد آن را صحیح تلقی کرده و به رفع اختلاف بپردازیم یا این که به تبع بطلان شرکت ابدان در فقه امامیه این نوع از شرکت را باطل بپنداریم؟ 5- آیا با توجه به ماده 575 قانون مدنی سهیم شدن احد از شرکا در سود بیشتر یا انتفاع در سود بدون سهیم شدن در ضرر و بدون هیچ گونه انجام عملی صحیح است؟ 6- با توجه به مفاد مواد 581 و 582 قانون مدنی آیا تصرفات حقوقی شرکا در مال مشاع بدون امکان تصرفات فیزیکی ؛ مانند بیع مال مشاع بدون امکان تسلیم مبیع امری متعارف است؟
ماده 573 قانون مدنی

ماده 573 ق م

ماده 573 ق م

ماده 573 ق.م

ماده 573 ق.م

ماده 573 مدنی

ماده 573 مدنی

ماده 573 ق مدنی

ماده 573 ق مدنی

ماده ۵۷۳ قانون مدنی

ماده ۵۷۳ ق م

ماده ۵۷۳ ق.م

ماده ۵۷۳ مدنی

ماده ۵۷۳ ق مدنی

متن کامل ماده ۵۷۳ قانون مدنی. ماده ۵۷۳ ق م ماده ۵۷۳ ق.م ماده ۵۷۳ مدنی ماده ۵۷۳ ق مدنی

ماده 573 قانون مدنی

ماده 573 ق م

ماده 573 ق.م

ماده 573 مدنی

ماده 573 ق مدنی

متن کامل ماده 573 قانون مدنی. ماده 573 ق م ماده 573 ق.م ماده 573 مدنی ماده 573 ق مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM