قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران

ماده 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 1 ـ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون مقررات آیین نامه ها استانداردها و تشکل های مهندسی حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 2 ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارت اند از: 1 ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی. 2 ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی. 3 ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور. 4 ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 3 ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور " سازمان نظام مهندسی ساختمان" که از این پس در این قانون به اختصار " سازمان" خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام " سازمان نظام مهندسی ساختمان استان" که از این...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 4 ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخش های ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است. این صلاحیت در مورد مهندسان از...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 5 ـ ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمان استان ها هیات عمومی سازمان شورای مرکزی سازمان رییس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی.

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 6 ـ برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضویت از بین مهندسان حوزه آن استان که دارای مدرک مهندسی در رشته های اصلی مهندسی شامل معماری عمران تاسیسات مکانیکی تاسیسات برقی شهرسازی نقشه برداری و ترافیک باشند ضروری است. تبصره 1 ـ مهندس حوزه هر استان در این قانون به...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 7 ـ عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان در سازمان استان بلامانع است. تبصره 1 ـ رشته های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلیه رشته هایی اطلاق می شود که عنوان آن ها با رشته های اصلی یاد شده در ماده (6) متفاوت...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 8 ـ هر سازمان استان دارای مجمع عمومی هیات مدیره شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می باشد. سازمان های استان می توانند در سایر شهرهای استان و همچنین در مناطق مختلف شهرهای بزرگ مرکز استان در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر مسکن و...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 9 ـ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رای سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است تشکیل می شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: الف ـ انتخاب اعضای هیات مدیره. ب ـ استماع گزارش عملکرد...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 10 ـ هر یک از سازمان های استان دارای هیات مدیره ای خواهد بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته های اصلی مهندسی ساختمان برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهد شود و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بلامانع است.

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 11 ـ شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی به شرح زیر می باشد: 1 ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران. 2 ـ نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 3 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی. 4 ـ نداشتن...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 12 ـ تعداد اعضای اصلی هیات مدیره سازمان استان ها بین 5 و 25 نفر متناسب با تعداد اعضا به تفکیک رشته های اصلی خواهد بود. تبصره ـ در هر یک از رشته های اصلی مهندسی ساختمان که نماینده یا نمایندگانی در هیات مدیره سازمان استان ها دارند یک نفر به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 13 ـ هیات اجرایی انتخابات که حسب مورد در هر استان متشکل از 3 تا 7 نفر از اعضای سازمان است با نظارت وزارت مسکن و شهرسازی وظیفه برگزاری انتخابات را به عهده دارد. چگونگی انتخاب و تشکیل هیات اجرایی و اختیارات و وظایف هیات یاد شده به شرح مندرج در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 14 ـ هیات مدیره سازمان استان نماینده آن سازمان بوده و دارای هیات رییسه ای متشکل از یک رییس دو نایب رییس و یک دبیر برای انجام وظایف خود به ترتیب مندرج در آیین نامه اجرایی خواهد بود و می تواند به تعداد لازم کمیسیون های تخصصی و دفاتر نمایندگی تاسیس نماید. تفویض اختیار هیات...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 15 ـ اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است: 1 ـ برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی. 2 ـ برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن. 3 ـ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش های...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 16 ـ به منظور گسترش همکاری های حرفه ای و جلب مشارکت اعضا و کارشناسی دقیق تر مسایل ویژه هر یک از رشته های تخصصی موجود در سازمان اجازه داده می شود گروه های تخصصی مهندسان هر رشته متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروه ها به موجب آیین نامه...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 17 ـ هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس دادگستری استان و دو یا چهار نفر مهندس خوشنام که به معرفی هیات مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسان ساختمان برای مدت سه سال منصوب می شوند. خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ...

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۸ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 18 ـ هر سازمان استان حسب مورد دارای یک یا چند بازرس می باشد که موظف اند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن و آیین نامه مالی سازمان به حساب ها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارش های لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه نمایند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۱۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 19 ـ به منظور هماهنگی در امور سازمان های استان هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که از این پس به اختصار " هیات عمومی" خوانده می شود از کلیه اعضای اصلی هیات مدیره سازمان های استان در سطح کشور تشکیل می شود. هیات عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر مسکن و...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده ۲۰ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

ماده 20 ـ شورای مرکزی متشکل از 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل با ترکیب رشته های یاد شده در آیین نامه است که از بین اعضای هیات مدیره سازمان های استان معرفی شده از سوی هیات عمومی و توسط وزیر مسکن و شهرسازی برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. اعضای شورای مرکزی باید علاوه بر عضویت...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM