قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

پایگاه جامع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
  • قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

    86 ماده

ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 1ـ الف ـ به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می گردد به عنوان سهم...

مشاهده متن ماده

ماده 2 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 2ـ شرکت های سرمایه پذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصی سازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود...

مشاهده متن ماده

ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 3ـ شرکت های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان های توسعه ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سازمان توسعه...

مشاهده متن ماده

ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 4ـ کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی می شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه می باشند. به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود در...

مشاهده متن ماده

ماده 5 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 5ـ به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می شود واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع های فرهنگی هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی تعاونی شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در...

مشاهده متن ماده

ماده 6 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 6ـ به وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان ها اجازه داده می شود در صورت نیاز به تغییر محل یا ضرورت تبدیل به احسن درخواست تغییرکاربری اموال غیرمنقول خود را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای تابع استانی حسب مورد به دبیرخانه کمیسیون موضوع...

مشاهده متن ماده

ماده 7 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 7ـ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می شود به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط به منظور تامین پیش پرداخت ریالی طرح هایی که از منابع تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) استفاده می کنند نسبت به جابه جایی اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و کاهش تا سقف سی...

مشاهده متن ماده

ماده 8 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 8ـ به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانتنامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایرانی که در مناقصه های خارجی برنده می شوند و یا شرکت هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی می شوند در بانک های...

مشاهده متن ماده

ماده 9 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 9ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تصویب هیات وزیران درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه کارورها (اپراتورها) را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت از محل ردیف های پیش...

مشاهده متن ماده

ماده 10 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 10ـ به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به جز نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود که پروژه های نیمه تمام دولتی مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان خود را بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد سازمان مدیریت و...

مشاهده متن ماده

ماده 11 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 11ـ هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند در مصوبات خود به گونه ای عمل کنند تا ضمن بهره گیری از امکانات و ظرفیت های در اختیار دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی تمامی تعهدات قانونی در سقف منابع در اختیار تامین گردد و از ایجاد تعهد مازاد بر منابع...

مشاهده متن ماده

ماده 12 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 12ـ به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی...

مشاهده متن ماده

ماده 13 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 13ـ فضاهای اصلی مساجد حسینیه ها موسسات قرآنی دارالقرآن ها حوزه های علمیه گلزارهای شهدا امامزاده ها خانه های عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب فاضلاب برق و گاز معاف می باشند. این حکم شامل اماکن تجاری وابسته به آنها...

مشاهده متن ماده

ماده 14 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 14ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز موسسات صنعتی کشاورزی و خدماتی اشتـغال دارند و محـکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و...

مشاهده متن ماده

ماده 15 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 15ـ محکوم به احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیرمنقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانونی مقرر از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5ـ111100 قانون بودجه...

مشاهده متن ماده

ماده 16 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 16ـ افزایش اعتبار هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای تا معادل ده درصد (10%) از محل صرفه جویی در اعتبارات هزینه ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه های ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور...

مشاهده متن ماده

ماده 17 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۷ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 17ـ سقف ریالی در اختیار شورای فنی استان ها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط سالانه اصلاح می شود.

مشاهده متن ماده

ماده 18 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 18ـ به منظور تشویق خیرین برای شرکت در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به دستگاه های اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) قوانین بودجه سنواتی و طرح های تملک دارایی های ‏سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها اجازه...

مشاهده متن ماده

ماده 19 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۱۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 19ـ معاونت های امور زنـان و خانواده و علمی و فناوری ریاست جمهوری و شورای تخصصی توسعه فعالیت های قرآنی شورای عالی انقلاب فرهنگی مجازند فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های مورد نظر از طریق دستگاه های اجرایی در چارچوب تفاهم نامه فی مابین از محل اعتبارات...

مشاهده متن ماده

ماده 20 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده ۲۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

ماده 20ـ به وزارت نیرو و شرکت های تابع اجازه داده می شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی آب مازاد ناشی از صرفه جویی حقآبه داران در بخش های مصرف و هزینه های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را حسب مورد با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس...

مشاهده متن ماده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM